dzieci

Rada Szkoły

Skład Rady Szkoły

Przedstawiciele uczniów:

Adrianna Maciaszczyk
Adam Bęckowski- Z-ca Przewodniczącego Rady Szkoły

Przedstawiciele rodziców:

Joanna Lipińska-Adamiak
Krystian Kozerawski – Przewodniczący Rady Szkoły

Przedstawiciele nauczycieli:

Elżbieta Plesińska   – Skarbnik Rady Szkoły
Katarzyna Cichomska – Sekretarz Rady Szkoły


Uchwała nr 1
Regulamin Rady Szkoły SP 153 r.

nauczyciel