dzieci

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodnicząca: Kamila Pacholec

Zastępca: Katarzyna Biegańska

SekretarzBarbara Chmielowiec

Skarbnik: Marta Ostrowska

Świetlica: Sebastian Groblewski

Rada Rodziców powołała w wyniku jawnego głosowania Komisję Rewizyjną w składzie:

●  Przewodniczący ­-  Sylwia Gałęska

●  Zastępca Przewodniczącego ­ – Dorota Łuczak

●  Sekretarz – Katarzyna Śpiewak

 
Regulamin-działalności-Rady-Rodziców
 
Dobrowolnych wpłat można dokonywać  gotówką podczas zebrań z rodzicami (przedstawiciele Rady Rodziców mają dyżur przy stoliku na parterze), lub przelewem na konto bankowe:

PKO BANK POLSKI S.A.

NR KONTA: 98 1020 3408 0000 4502 0376 2457

RADA RODZICÓW PRZY SP 153

Tytułem : imię i nazwisko dziecka, klasa
 
Pieniądze z funduszu przeznaczane są na  doposażenie (pomoce naukowe, sprzęt multimedialny, inne), nagrody i dyplomy, programy do komputerów szkolnych, przejazdy dzieci na konkursy i zawody, finansowanie corocznego pikniku szkolnego.

nauczyciel