Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodnicząca: Kamila Pacholec

Zastępca: Katarzyna Biegańska

SekretarzBarbara Chmielowiec

Skarbnik: Marta Ostrowska

Świetlica: Sebastian Groblewski

Rada Rodziców powołała w wyniku jawnego głosowania Komisję Rewizyjną w składzie:

●  Przewodniczący ­-  Sylwia Gałęska

●  Zastępca Przewodniczącego ­ – Dorota Łuczak

●  Sekretarz – Katarzyna Śpiewak

 

 

Roczna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi:

  • Za 1 dziecko – 50,00 zł – na cały rok szkolny,
  • Za 2 dzieci oraz więcej – 75,00 zł – na cały rok szkolny.

 

Wpłat można dokonywać jak zwykle gotówką podczas zebrań z rodzicami (przedstawiciele Rady Rodziców mają dyżur przy stoliku na parterze), lub przelewem na konto bankowe:

 

PKO BANK POLSKI S.A.

NR KONTA: 98 1020 3408 0000 4502 0376 2457

RADA RODZICÓW PRZY SP 153

Tytułem : imię i nazwisko dziecka, klasa

 

Pieniądze z funduszu przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie szkoły (papier ksero,  toner, środki czystości) doposażenie (pomoce naukowe, rolety, sprzęt multimedialny, inne) drobne remonty sal, nagrody i dyplomy, programy do komputerów szkolnych, przejazdy dzieci na konkursy i zawody, finansowanie corocznego pikniku szkolnego. Z tych pieniędzy finansujemy wiele innych potrzeb i działań, w tym również stworzenie i hosting tej strony.

 

nauczyciel