dzieci

Świetlica

Ramowy rozkład dnia świetlicy (kliknij tutaj)

Świetlica czynna jest od 7.00 do 17.00

Nauczyciele – wychowawcy prowadzący zajęcia w świetlicy:

Joanna Chlewska

Urszula Szafrańska

Anna Kołodziejczak

Karolina Penkala

Celem działania świetlicy w naszej szkole jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym, miłym otoczeniu.

W trakcie zajęć świetlicowych – prowadzonych w formie działań plastycznych, zabaw integracyjnych, ruchowych, gier edukacyjnych – dzieci kształcą i rozwijają swoje zainteresowania, postawę twórczą, odkrywają własne uzdolnienia. Czas spędzony w świetlicy to także możliwość wzbogacania wiadomości zdobytych na lekcjach oraz nauka pracy i współdziałania w grupie. Stosujemy metody aktywizujące uczniów. Staramy się tworzyć dzieciom warunki do dobrej zabawy, odpoczynku, a także odrobienia zadań domowych. Uczniowie mają też mozliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego.

Dzieci uczęszczające do świetlicy od kilku lat organizują akcje charytatywne na rzecz podopiecznych z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.
Ich starania zostały uhonorowane nadaniem naszej szkole tytułu Przyjaciela Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. Świetlica angażuje się także w zbiórkę darów dla schroniska oraz akcje proekologiczne, jak np. zbiórka makulatury czy uczestnictwo w programie edukacyjnym „Zakręcone miesiące”.

Bardzo silny nacisk na różnorodne zajęcia plastyczne i działania twórcze procentuje licznymi nagrodami zdobywanymi w konkursach przez podopiecznych świetlicy.

Film

nauczyciel