Świetlica

 

Celem działania świetlicy w naszej szkole jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym, miłym otoczeniu.

W trakcie zajęć świetlicowych – prowadzonych w formie działań plastycznych, zabaw integracyjnych, ruchowych, gier edukacyjnych – dzieci kształcą i rozwijają swoje zainteresowania, postawę twórczą, odkrywają własne uzdolnienia. Czas spędzony w świetlicy to także możliwość wzbogacania wiadomości zdobytych na lekcjach oraz nauka pracy i współdziałania w grupie. Stosujemy metody aktywizujące uczniów. Staramy się tworzyć dzieciom warunki do dobrej zabawy, odpoczynku,
a także odrobienia zadań domowych. Uczniowie mają też mozliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego.

Dzieciaki uczęszczające do świetlicy od kilku lat organizują akcje charytatywne na rzecz podopiecznych z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.
Ich starania zostały uhonorowane nadaniem naszej szkole tytułu Przyjaciela Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci w 2009 roku. Świetlica angażuje się także
w zbiórkę darów dla schroniska oraz akcje proekologiczne, jak np. zbiórka makulatury czy uczestnictwo w programie edukacyjnym „Zakręcone miesiące”.

Bardzo silny nacisk na różnorodne zajęcia plastyczne i działania twórcze procentuje licznymi nagrodami zdobywanymi w konkursach
przez podopiecznych świetlicy.

 

 

 

 

Świetlica czynna jest od 6.45 do 17.15

Nauczyciele – wychowawcy prowadzący zajęcia w świetlicy :

Ewa Wieczorek
Joanna Chlewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom wciąż rozwijanych umiejętności plastycznych naszych dzieci zaowocował zaproszeniem do firmy Bosh&Siemens, gdzie w nowych biurach firmy malowaliśmy murale z naszym charakterystycznym motywem umieszczonym na elewacji szkoły – tęczą i słoneczkami.

W zamian szkoła dostała 4 dodatkowe stanowiska komputerowe.

 

nauczyciel