Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

Piotr Szymański

Wicedyrektor

Ewa Mądroch

nauczyciel