dzieci

Zasady zapisów na półkolonie w SP nr 153 w Łodzi


Zapisy na półkolonie letnie 2021 będą przyjmowane od godz. 8.00  w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) w sekretariacie szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Ze względu na ograniczenia związane z epidemią na półkoloniach dysponujemy miejscami dla 30 uczestników, po wyczerpaniu limitu istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową. Osoby z tzw. listy rezerwowej informowane są o wolnym miejscu na półkoloniach przez organizatora telefonicznie; brak odpowiedzi do organizatora w ciągu 1 godziny powoduje skreślenie z listy i wpisanie kolejnej osoby wg. ustalonej kolejności w dniu zapisów.
W czasie rekrutacji obowiązują następujące zasady: prawo uczestnictwa w półkoloniach mają dzieci z klas I-IV szkół podstawowych, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi, bez względu na miejsce nauki; jedna osoba może zapisać maksymalnie dwoje  dzieci lub rodzeństwo.

Wpłaty za półkolonie:
1 tydzień – 75 zł (5 dni), 2 tydzień – 75 zł (5 dni); dwa tygodnie – 150 zł, przelewem na konto szkoły na rachunek: 91 1560 0013 2026 0025 0391 0004 w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, wpłata na półkolonie, termin półkolonii
(I tydzień, II tydzień, dwa tygodnie).
Wpłaty trzeba dokonać do dnia 21 czerwca  2021 r.
Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na email: kontakt@sp153.elodz.edu.pl
lub przynieść wydruk do dnia 22 czerwca 2021 r.
Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.
Karta uczestnika półkolonii, regulamin półkolonii oraz informacja o płatnościach będą dostępne na stronie internetowej: sp153.pl lub w sekretariacie szkoły
Karty uczestnika należy dostarczyć do dnia 22 czerwca osobiście lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@sp153.elodz.edu.pl

Karta_kwalifikacyjna

Regulamin__półkolonie

nauczyciel

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sp153/public_html/sp153.pl/wp-content/themes/polgraphic_sp/content-single.php on line 57