Informacja dla rodziców i uczniów

Informuję, że od poniedziałku 29 kwietnia szkoła wznawia działalność opiekuńczo-dydaktyczną.

Dyrektor szkoły

nauczyciel