„Poczytaj mi Babciu, poczytaj mi Dziadku”

Uroczystość  zorganizowana z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

nauczyciel