Spotkanie walentynkowe z seniorami.

Uczniowie naszej szkoły z wizytą w Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych. W niezwykle miłej atmosferze upłynęło nasze wspólne spotkanie walentynkowe. Uczniowie z klas Ic, Vc, VIb oraz VIIIa przygotowali wiersze i piosenki oraz wraz z seniorami uczestniczyli w warsztatach plastycznych.

Rekrutacja dzieci na półkolonie zimowe

Nasza szkoła w czasie ferii zimowych w terminie 11.02-15.02  i 18.02 –22.02 2019 r. organizuje półkolonie zimowe.

 1. Rekrutacja dzieci na półkolonie zimowe rozpoczyna się 15 stycznia 2019 r. od godz. 8.00  i kończy się 21 stycznia 2019 r.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30 dzieci tygodniowo) obowiązują zapisy.
  O uczestnictwie dziecka w półkoloniach zimowych decydować będzie kolejność zgłoszeń, złożenie w terminie dokumentacji i dokonanie wpłaty.
 3. Rodzice, którzy chcieliby zapisać dziecko na półkolonie zimowe proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły, aby:
 • pobrać i wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii zimowych
 •  pobrać regulamin półkolonii zimowych
 • pobrać dokumenty związane z RODO
 • w dniach od 15 do 21 stycznia 2019 r. dokonać wpłaty 
 1. Potwierdzeniem rezerwacji są wypełnione dokumenty i  wpłata zaliczki w kwocie 50 zł – na jeden tydzień; 100 zł na dwa tygodnie przelewem na konto szkoły na rachunek:        91 1560 0013 2026 0025 0391 0004 w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, wpłata na  półkolonie, termin półkolonii (I tydzień; II tydzień; dwa tygodnie).
 2. Brak płatności na konto szkoły do 21 stycznia 2019 r.  spowoduje natychmiastową anulację rezerwacji (usuniecie dziecka z listy uczestników półkolonii).
 3. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii należy poinformować szkołę o rezygnacji dziecka z udziału w półkoloniach. Wówczas można ubiegać się o zwrot kosztów. Za pojedyncze dni nieobecności koszty nie będą zwracane.
 4. Zwrot będzie przekazany na konto rodzica/opiekuna w przypadku zgłoszonej tygodniowej (5 dni) nieobecności dziecka. Za pojedyncze dni nieobecności nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 5. Powyższe zasady rekrutacji na półkolonie zimowe podaje się do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową szkoły, ogłoszeniu na Librusie oraz na tablicy ogłoszeń  w placówce.

Najoryginalniejsza ozdoba świąteczna

Wyróżnienia:

 1. Kubicki Nataniel – IVa
 2. Olszycka Karolina – VIa
 3. Borowska Natalia – Va
 4. Cichawa Anna – VIa
 5. Rudnicka Anastazja – Vc
 6. Pacholec Erik – VIa
 7. Pilecka Maja – VIIa
 8. Tokarska Kinga – VIIIa
 9. Bieniek Mateusz – VIIb
 10. Krykłyva Daria – Vc
 11. Latkowska Natalia – VIb
 12. Woszczyk Mateusz – Va
 13. Karbowiak Aleksandra – Va
 14. Kaźmierczak Maria – VIIb

Wszystkie prace były cudowne, nie jest możliwe wybranie najlepszej.

Dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                                                                           Samorząd szkolny

Zbiórka dla zwierząt

 

Dziękujemy całej Społeczności Szkolnej za udział w zbiórce na rzecz Schroniska dla Zwierząt z ul. Marmurowej. Akcja organizowana jest po raz 20. Zebraliśmy pokarm, miski, zabawki, koce, ręczniki i wiele innych rzeczy potrzebnych zwierzętom, żeby przetrwać zimę.

Szczególne podziękowania dla uczennicy klasy Ia Sandry, która wraz z mamą przygotowała plakaty i zorganizowała zbiórkę w swoim miejscu zamieszkania.

Wycieczka do Urzędu Miasta Łodzi.

6 grudnia klasa IIIa odwiedziła Urząd Miasta Łodzi. Naszym przewodnikiem okazał się sam Przewodniczący Rady Miasta – Pan Marcin Gołaszewski. Pokazał nam swój gabinet, poprowadził naszą dyskusję w dużej sali obrad. Były wnioski, głosowanie i liczenie głosów. Pomagali nam inni radni naszego miasta. Uczniowie klasy IIIa postanowili wystartować w przyszłych wyborach, innym spodobała się praca hejnalisty, a jeszcze inni nabrali ochoty na urząd prezydenta naszego miasta.

Wycieczka była bardzo udana i zakończona mikołajkowym podarunkiem.

60-lecie SP 153

29 listopada Społeczność SP 153 świętowała 60 – lecie Naszej Szkoły. Podczas uroczystej akademii zaprezentowano kapsułę czasu, która zostanie zakopana dla uwiecznienia tego wyjątkowego wydarzenia. Kryje ona w sobie zdjęcia, pamiątki, wiersze, które w przyszłości będą świadectwem tego jak wyglądała nasza szkoła, jej nauczyciele i uczniowie w roku 2018. w trakcie apelu wręczono również nagrody laureatom konkursów szkolnych.

Świętujemy 60-lecia naszej szkoły.

Nasz szkoła istnieje już sześćdziesiąt lat.

Podczas uroczystości były wspomnienia, podziękowania i życzenia.

60-lecie szkoły.

Opublikowany przez Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi Środa, 28 listopada 2018

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi
z dnia 05 września 2018r.
w sprawie
dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), zarządzam, co następuje :

§ 1
Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną (31 sierpnia 2018 r.);
Radą Szkoły (27 sierpnia 2018 r.);
ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Szkole Podstawowej Nr 153 w Łodzi:

12 października 2018
2 listopada 2018
2 stycznia 2019
15-17 kwietnia 2019
2 maja 2019
31 maja 2019

§ 2
Szkoła w w/w dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8.00 do 16.00

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 września 2018 r.

§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, dzienniku Librus oraz w księdze zarządzeń.

                                                                                                   DYREKTOR SZKOŁY