Podsumowanie kwesty na rzecz ratowania zabytków

W sobotę 18 listopada byliśmy w Pałacu I. Poznańskiego na uroczystym podsumowaniu tegorocznej XXIII kwesty na rzecz ratowania zabytków Cmentarza Starego w Łodzi. Nasza szkoła została wymieniona wśród innych uczestników tego wydarzenia. My kwestowaliśmy już dziesiąty raz i już zaczynamy przygotowania do naszego szkolnego jubileuszu.

nauczyciel