dzieci

Szkoła dziś


Nasza szkoła działa już ponad 65 lat. Wśród jej absolwentów są babcie, dziadkowie, rodzice i rodzeństwa obecnych naszych wychowanków. To dzięki miłej atmosferze i profesjonalnej kadrze pedagogicznej uczą się u nas kolejne pokolenia. A mamy im dziś wiele do zaoferowania.

 

Moja szkoła jest medialna – film

 

Pracujemy aktywizującymi metodami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mając do dyspozycji dwie pracownie komputerowe, tablice interaktywne i centrum multimedialne.

Oferta edukacyjna naszej szkoły uwzględnia różne potrzeby dziecka.

 

 

 Prowadzimy  zajęcia:

 • wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka niemieckiego
 • terapeutyczne dla uczniów z dysleksją
 • terapii pedagogicznej

Dzieci mogą poszerzyć wiedzę dzięki innowacjom i programom
opracowanym przez nauczycieli naszej szkoły.

W szkole wdrażane są:

 • Innowacja „Rysuję, maluję, tworzę” (I-III)
 • Innowacja „Cztery pory roku” (I-III)
 • Program „Poznaj i pokochaj Łódź” (I-III)
 • Program „Mali twórcy” (I-III)
 • Program „Mały przyrodnik” (I-III)
 • Innowacja „Klik… i wiem wszystko” (IV-VI)
 • Edukacja regionalna „Mój dom, miasto, region” (IV-VI)
 • Edukacja europejska w SP 153 (IV-VI)
 • Program Wdrożenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla szk. podst. (IV-VI)
 • Program „Pomagamy uczniom z dysleksją”
  (IV-VI)

 

Uczniowie chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach długoterminowych:

 • eTwinning (projekty w języku angielskim i niemieckim)
 • „Poznajemy Łódź zieloną”
 • „Spotkania z Europą Wschodnią” (od 2005 roku nasi wychowankowie co roku odnoszą znaczące sukcesy w tym międzynarodowym konkursie.)
 • „Owoce w szkole”
 • „Święto Drzewa”
 • „7 ścieżek szkolnego sukcesu”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Eko – śmieci”
 • „Ratujemy i uczymy ratować”

 

Nie tylko nauką żyją nasi uczniowie. Uczestniczą w cyklicznych uroczystościach, imprezach i akcjach.

 

Organizujemy:

 • Dzień Europejski
 • Dzień Patrona
 • Dzień Misia
 • Dzień Życzliwości i Uśmiechu
 • „Poczytaj mi Babciu, poczytaj mi Dziadku”
 • Dzień Matki
 • Salon wróżb andrzejkowych
 • Zamek strachów haloweenowych
 • Koncert kolęd i pastorałek
 • Wieczornice autorskie (spotkania z pisarzami, poetami i aktorami)
 • Powitanie wiosny
 • „Od ziarenka do bochenka” (pieczenie chleba)
 • „O wyczerpanym papierze” (papier czerpany)
 • Patronat nad zabytkowym grobowcem K. Eiserta na Cmentarzu Starym
 • Akcje charytatywne na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci
 • Zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej
 • Dyskoteki
 • „Ostatkowi przebierańcy”
 • Wycieczki krajowe i międzynarodowe, zielone szkoły, wyjścia do kina, muzeum, teatru…

Corocznie  organizowany jest także przy udziale Rady Rodziców Piknik Rodzinny, na którym wspólnie bawią sie dzieci, rodzice i nauczyciele. To świetny sposób na integrację i budowanie związków ze szkołą, tych głębszych, wynikających nie tylko z obowiązku edukacyjnego.

 

 

Nasza szkoła nie jest tylko jedną z wielu – jesteđmy dumni z naszych sukcesów. W uznaniu osiągnięć uczniów i zaangażowania nauczycieli przyznano nam liczne certyfikaty i tytuły. Oto najwazniejsze z nich :

 • European Language Label – międzynarodowy certyfikat jakości nauczania języków obcych przyznany za nauczanie języka niemieckiego
 • Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją
 • Drzewko Wspólnoty z honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi przyznane za działania proekologiczne
 • Europa w naszej szkole – certyfikat przyznany za prowadzenie na szeroką skalę edukacji europejskiej


nauczyciel