dzieci

Półkolonie letnie 2022

 

 

Zasady rekrutacji na półkolonie

w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi

Zapisy na półkolonie letnie 2022 będą przyjmowane
od godz. 8.00 w dniu 7 czerwca 2022 r. (wtorek) w sekretariacie szkoły.

O zapisie dziecka decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.    Po wyczerpaniu limitu istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji dziecka przed rozpoczęciem półkolonii, należy powiadomić o tym organizatorów w możliwie najkrótszym czasie i wówczas możliwy jest zwrot wpłaty.  Osoby z listy rezerwowej informowane są o wolnym miejscu na półkoloniach przez organizatora telefonicznie; brak odpowiedzi do organizatora w ciągu 1 godziny powoduje skreślenie z listy i wpisanie kolejnej osoby wg ustalonej kolejności w dniu zapisów.

W czasie rekrutacji obowiązują następujące zasady:

  • prawo uczestnictwa w półkoloniach mają dzieci z klas I–VI szkół podstawowych, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi, bez względu na miejsce nauki;
  • jedna osoba może zapisać maksymalnie dwoje dzieci lub rodzeństwo.

 

Wpłata opłaty za półkolonie:

1 tydzień – 100 zł (5 dni),  dwa tygodnie – 200 zł, przelewem na konto szkoły na rachunek : 92 1240 1037 1111 0011 0910 9443 w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka, wpłata na półkolonie, termin półkolonii
( I tydzień, II tydzień, dwa tygodnie).

Wpłaty trzeba dokonać do dnia 23 czerwca  2022 r.

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na email: kontakt@sp153.elodz.edu.pl
lub przynieść wydruk do dnia 23 czerwca 2022 r.

Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.

Karta uczestnika półkolonii,  regulamin półkolonii oraz informacja o płatnościach będą dostępne na stronie internetowej: sp153.pl lub w sekretariacie szkoły

Karty uczestnika należy dostarczyć do dnia 22 czerwca 2022r. osobiście lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@sp153.elodz.edu.pl

 

aktualny_druk_karty_kwalifikacyjnej_uczestnika_wypoczynku_22_09_2021-3(1)

Regulamin półkolonie

nauczyciel

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sp153/public_html/sp153.pl/wp-content/themes/polgraphic_sp/content-single.php on line 57