Koła i zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2015/2016

Koło plastyczne –  prowadząca Ewa Wieczorek

Koło działań twórczych –  prowadząca Agnieszka Piekarska

Koło młodych przyjaciół Łodzi – dla klas III-VI-  prowadzące Dorota Matzner i Alicja Krupska

Zajęcia teatralne dla kl. IIIa –  prowadząca Bożena Jadczyk-Marszałek

Koło przyrodnicze dla klas IV –  prowadząca Grażyna Pychowska

Koło wokalne –  prowadzący Marcin Holtz

Koło komputerowe dla klas IV-VI –  prowadząca Ewa Przybył

Koło z języka angielskiego dla klasy V –  prowadząca Agnieszka Gajownik

SKS –  prowadzący Sławomir Bielawski

Kolorowa ortografia – dla klas I-III-  prowadząca Irena Nałęcka

Koło religijne – dla klas IV-VI-  prowadząca Anna Kwaśniak

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji plastycznej „Rysuję, maluję, tworzę…” –  prowadząca Dorota Glinkowska-Szkudlarek

Innowacja przyrodnicza „Cztery pory roku” –  prowadząca Jolanta Głuszkowska

Innowacja „Plastyczne, literackie i muzyczne podróże po dawnej Łodzi” – prowadząca Dorota Matzner

Zajęcia wyrównawcze z:

  • języka polskiego (kl IV a)
  • kurs przedegzaminacyjny z języka polskiego dla klas VI 
  • przygotowanie do sprawdzianu z języka niemieckiego dla klas VI 
  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV 
  • realizacja projektu Mały Mistrz w klasach I-III
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas  VI
  • zajęcia wyrównawcze dla klas I – III

 

glowa2

Drodzy Uczniowie,
zapraszamy, abyście wybrali dla siebie takie koło zainteresowań, które będzie zgodne z waszymi pasjami i zdolnościami.
Wszyscy opiekunowie „kół” powitają Was z wielką radością….

nauczyciel