Nauka języków obcych

O zaletach i korzyściach płynących ze znajomości języków obcych nikogo nie trzeba przekonywać. Żyjemy w świecie, w którym angielski otacza nas na każdym kroku. Używając komputera i programów komputerowych, słuchając radia i nucąc piosenki z list przebojów, grając w gry, podróżując, mailując, korzystając z Facebooka, znajomość języka staje się czymś naturalnym.

Warto jednak wiedzieć, że nauka języków obcych wpływa także korzystnie na rozwój dzieci. Przyswajanie zasad gramatycznych, nauka słownictwa rozwijają umiejętności umysłowe, poprawiają zdolność uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania.

A dziecko posiada naturalne predyspozycje do nauki obcych dźwięków, co sprawia, że lepiej radzi sobie z opanowaniem wymowy, intonacji oraz akcentu niż na przykład osoba w wieku dojrzałym.

Ucząc dzieci języków, poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy naszym dzieciom, że istnieją kraje, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. Podróżując z naszymi dziećmi za granice kraju dajemy im dodatkową motywację do nauki  języków obcych.
Drodzy Rodzice. Wspierajmy nasze pociechy w nauce języków 🙂
Język angielski – nauczanie i osiągnięcia

 • Nauczanie języka angielskiego w klasach I-II  oparte jest na Programie nauczania języka angielskiego wydawnictwa Pearson Central Europe. Uczniowie w klasach I-II korzystają z nowoczesnego kursu języka angielskiego NEW ENGLISH ADVENTURE 1,2 wydawnictwa Pearson. Podręczniki dla klas I-II są częścią składową pakietu ministerialnego. Są to podręczniki wieloletnie.
  Najważniejszym założeniem programu jest dziecko jako podmiot procesu nauczania. Program ma więc wspierać je w rozwoju, a metody pracy są dostosowane do form aktywności dzieci w tym wieku.
  Nadrzędnym celem w klasach I-II jest uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim oraz kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego.
 • Nauczanie języka angielskiego w klasach III oparte jest na Programie nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej wydawnictwa Oxford University Press. Dzieci korzystają z kursu NEW SPARKS PLUS 3. W klasie trzeciej uczniowie są przygotowywani do Sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego dla trzecioklasistów. Sprawdzian kompetencji odbywa się na przełomie maja i czerwca w naszej szkole.
 • Lekcje języka angielskiego w klasach I-III prowadzone są różnymi metodami odpowiednimi do wieku rozwojowego dzieci :
  TPR (Metoda Reagowania Całym Ciałem), metoda audiolingwalna, komunikacyjna, piosenki, wierszyki i gry, drama oraz wiele innych.
 • Wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach języka angielskiego dzieci wykorzystują nie tylko w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, ale przede wszystkim w życiu codziennym, korzystając z komputera, grając w gry w języku angielskim i oglądając filmy lub słuchając muzyki.. Dzieci wykonują również piękne kartki bożonarodzeniowe i wielkanocne z życzeniami w języku angielskim, które prezentujemy w gazetce ściennej.
 • Nauczanie języka angielskiego w klasach IV oparte jest na Programie nauczania języka angielskiego zgodnego z nową podstawą programową Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  Dnia 30 maja 2014 roku. Dla II-ego Etapu Edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 4-6.

 Uczniowie w klasach IV korzystają z nowoczesnego podręcznika NEW HOT SPOT 1 wydawnictwa Macmillan. Podręczniki do języka angielskiego do klasy IV wchodzą w skład pakietów ministerialnych, są to podręczniki wieloletnie.

 

 • Nauczanie języka angielskiego w klasach V oparte jest na Programie nauczania języka angielskiego zgodnego z  podstawą programową  z  Dnia 23
  grudnia 2008 roku i 27 sierpnia 2012 roku. Dla II-ego Etapu Edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 4-6.

Uczniowie klasy V korzystają z nowoczesnego podręcznika DISCOVER ENGLISH 2 wydawnictwa Pearson Central Europe.

 • Lekcje języka angielskiego w klasach IV-V  prowadzone są nowoczesnymi metodami nauczania : metodą audiolingwalną, komunikacyjną, z użyciem piosenek, dramy, prac projektowych i innych. Uczniowie są przygotowywani do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 • Nauczycielki języka angielskiego posiadają wysokie kwalifikacje, regularnie uczestniczą w konferencjach metodycznych, wzbogacają swój warsztat pracy, są otwarte na nowości i potrzeby dzieci.

Język niemiecki – nauczanie i osiągnięcia

 • Obecne klasy VI są ostatnim rocznikiem w naszej szkole, który uczy się języka niemieckiego.
 • Uczniowie klas VI uczą się z nowoczesnych podręczników wydawnictwa LektorKlett (Wir ).
 • Nauczyciel języka niemieckiego posiada wysokie kwalifikacje, regularnie uczestniczy w konferencjach metodycznych, stale wzbogaca swój warsztat pracy, jest otwarty na nowości.

 

Opracowanie tekstu

Agnieszka Gajownik

 

 

nauczyciel