dzieci

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

przewodnicząca – Amelia Wojtowicz 8 a

zastępca – Alicja Chmielowiec 8 c

organizator imprez szkolnych – Adam Bęckowski 8 c

Opiekunowie (KL. IV-VIII)

  Klaudia Marciniak, Agata Rybak

Opiekunowie (KL. I-III):

Małgorzata Majak, Agnieszka Piekarska, 

Ogłoszenia

Dzień bez jedynek i prac domowych 

Szczęśliwy numerek
Szczęśliwy numerek (pdf)

nauczyciel