Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

przewodnicząca – Aniela Huszczo, 7a
zastępca – Hanna Kaczmarek, 7a
sekretarz – Justyna Banasiak, 6b

Opiekunowie (KL. IV-VII):

Ewa Oleszczak, Magdalena Włodarczyk-Walsh, Sławomir Bielawski

Opiekunowie (KL. I-III):

Bożena Jadczyk-Marszałek, Anna Zajder, 

Ogłoszenia

Dzień bez jedynek i prac domowych 

Szczęśliwy numerek
Szczęśliwy numerek (pdf)

nauczyciel