Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

przewodnicząca – Aniela Huszczo, 8a
Justyna Banasiak 7b
Samanta Samiec 8a
 Amelia Błaszczyk 7a

Opiekunowie (KL. IV-VIII):

Ewa Oleszczak, Elżbieta Plesińska, Aleksandra Polus-Krupska

Opiekunowie (KL. I-III):

Bożena Jadczyk-Marszałek, Anna Zajder, 

Ogłoszenia

Dzień bez jedynek i prac domowych 

Szczęśliwy numerek
Szczęśliwy numerek (pdf)

nauczyciel