dzieci

Rada Szkoły

Skład Rady Szkoły

Przedstawiciele uczniów:

Karolina Wójcik
Adam Bęckowski

Przedstawiciele rodziców:

Joanna Lipińska-Adamiak – Sekretarz Rady Szkoły
Karina Augustyniak-Osiowy –Sekretarz Rady Szkoły

Przedstawiciele nauczycieli:

Wiesława Ewa Przybył   – Przewodnicząca Rady Szkoły
Michał Sajewicz             – Z-ca Przewodniczącej Rady Szkoły


Uchwała nr 1
Regulamin Rady Szkoły SP 153 r.

nauczyciel