Opis klasy

Wychowawcą klasy jest pani Agnieszka Gajownik

pracownia klasowa : sala nr

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd klasowy :
przewodnicząca -Łuczak Klaudia

zastępca przewodniczącej-Zuzanna Tarczyńska

opiekun pracowni-Marianna Partyka

skarbnik-Dominika Kowalska

Rada Rodziców

przewodnicząca p.Dorota Łuczak

zastępca przewodniczącej p.Monika Kornacka

skarbnik  p.Adam Partyka

 

 

 

nauczyciel