XXIII Międzyszkolny Konkurs Poezji Religijnej

„Poezja uwrażliwia człowieka i czyni go subtelnym. Poezja to droga poszukiwania Boga, to doświadczenie religijne. Recytacja to nie tylko dzieło odbiorcze, ale wysiłek wyrażania emocji, dużo inspiracji do szukania dobra we własnym życiu”.
Uczestnicy konkursu: Marianna Spanialska 1c, Laura Bartosik 2b, Roksana Gulińska 7a, Antoni Derżyński 2b i Natan Wiśniewski 2b.

 Serdecznie gratulujemy Mariannie Spanialskiej kl. 1c i Antoniemu Derżyńskiemu kl. 2 b za zajęcie miejsca.
Życzymy dalszych sukcesów.

nauczyciel