Kl. II b

Wychowawca klasy: Anna Zajder

Samorząd klasowy:

nauczyciel