Zebrania z Rodzicami – 6.09.2018 r.

SP 153 

kl. I-III godz. 17.00

kl. I godz. 18.00  (sala 11)

Gim 14

kl. IV-VIII godz. 17.00

Przydział sal:

4a – 41

4b – 61

4c – 46

4d – 49

5a – 42

5b – 55

5c – 56

6a – 59

6b – 60

7a – 62

7b – 63

8a – 54

nauczyciel