Informacja dla Rodziców – Stypendia

Do 15.09.2018 można składać wypełnione wnioski o przyznanie stypendium do pani pedagog w SP 153. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł (od października wyniesie 528 zł). Formularze oraz zasady wypełniania i rozliczania wniosków są dostępne u pedagoga szkolnego w SP 153 oraz na stronie internetowej UMŁ

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

W trakcie zebrań z rodzicami będzie można pobrać formularze i oddać wypełnione wnioski u pani wicedyrektor w Gimnazjum nr 14 i u pani pedagog w SP nr 153.

nauczyciel