Uwaga! Zmiana adresu poczty elektronicznej.

 

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2018 r. ulega zmianie nasz adres e-mail szkoły.

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na adres:

 

kontakt@sp153.elodz.edu.pl

 

Poprzedni adres będzie aktywny do dnia 31 sierpnia 2018 r.

nauczyciel