Poznajemy zasady racjonalnego gospodarowania odpadami

W klasach III i VI zostały przeprowadzone zajęcia w ramach programu proekologicznego realizowanego przez MPO Łódź. Klasa IIIc poznała zasady racjonalnego gospodarowania odpadami i prawidłowego korzystania z zasobów natury.

nauczyciel