Informacja o sfinansowaniu wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej ze środków budżetu państwa.

Informujemy, że ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego została nam przyznana dotacja w kwocie 3800 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Za tę kwotę zakupiliśmy: elektroniczną wagę+wzrostomierz, ciśnieniomierz, szafę aktową, leżankę rehabilitacyjną oraz apteczkę.

nauczyciel