Warsztaty ekologiczne

W ramach innowacji przyrodniczej nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”. Działania ODE koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, humanitarnej ochrony zwierząt, edukacji przyrodniczej. Uczniowie klasy IIIc uczestniczą  w warsztatach organizowanych przez ekologów. Podczas zajęć „Małe laboratorium” dzieci wykonały szereg ciekawych doświadczeń. Do pokazu dołączyła się również klasa IIa.

nauczyciel