Podziękowanie za trud włożony w edukację …

 

W związku z nagrodą przyznaną przez władze Łodzi  Pani Głuszkowska otrzymała gratulacje od Pani Joanny Skrzydlewskiej z Zarządu Województwa Łódzkiego.

nauczyciel