Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi

Miło nam poinformować, że nasza nauczycielka i koleżanka Jolanta Głuszkowska została uhonorowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi „za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków”.

Serdecznie gratulujemy!

nauczyciel