Poświęcenie tornistrów

W niedzielę 17 września podczas Mszy Świętej w kościele Dobrego Pasterza o 11:30 odbyło się poświęcenie szkolnych tornistrów.
Niech łaska Boża towarzyszy wszystkim naszym uczniom!

Nauczyciele religii

nauczyciel